Výhody neurofeedback terapie

 • špecifická vysokoúčinná metóda založená na poznaní elektrofyziológie mozgu

 • je vhodná pre všetky vekové kategórie

 • nemá žiadne negatívne účinky

 • efektivita terapie je 70-90%, podľa závažnosti problému alebo dysfunkcie, resp. požiadavky klienta

 • dosiahnuté pozitívne výsledky sú trvalé

 • podporuje procesy zrenia centrálnej nervovej sústavy

 • posilňuje celkovú stabilitu nervového systému

 • posilňuje neurónové spojenia, podporuje vznik nových neurónových spojení v mozgu

 • pozitívne stimuluje mozgovú kôru

 • zvýšenie schopnosti funkčne využívať väčší obsah mozgu

 • zlepšenie psychickej pohody a odstránenie napätia

 

99% klientov je s účinkami a výsledkami neurofeedback terapie spokojných.

Vyhľadávanie

Kontakt

Mgr. Kvetoslava Bujnová Jurkovičova 900
908 73 Veľké Leváre

Mobil: +421 908 711 370