Urobte svoj život plnohodnotným a dokonalým!

Neurofeedback terapia ako:

 

Kondičný tréning

Je vhodný pre každého, kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy, kto sa chce v niečom vylepšiť, posilniť alebo objaviť na sebe niečo pozitívne.

 

Aplikujeme ho u zdravých ľudí, ktorí si chcú zdokonaliť:

 • kondíciu mysle

 • dosahovať špičkové výkony

 • zlepšiť schopnosti v mentálnej oblasti

 • psychickú odolnosť voči stresu a záťažovým situáciám

 • vytrvalosť, koordináciu, pohotovosť, zníženie reakčného času, zvýšenie rýchlosti a presnosti spracovania informácií

 

Tréning využívajú:

 • deti predškolského veku na prípravu do školy

 • žiaci, študenti na zlepšenie schopností pri učení, na zlepšenie psychického stavu pred skúškami

 • manažéri, podnikatelia na zvýšenie výkonnosti, vytrvalosti, odolnosti voči stresu a predchádzania syndrómu vyhorenia

 • vrcholoví športovci na zlepšenie výkonu, na skrátenie reakčného času

 • dispečeri, piloti, vodiči, bezpečnostné zložky, policajti, vojaci a iné profesie vyžadujúce vysoké pracovné nasadenie, psychickú odolnosť, presnosť

 • ľudia na zlepšenie zvládania osobných životných kríz

Terapeutická metóda

 

Je vhodná pre každého, kto potrebuje odstrániť na sebe niečo negatívne, čo prekáža jeho plnohodnotnému životu.

Ide o tieto symtómy a syndrómy:

 • hyperaktivita / hypoaktivita

 • porucha pozornosti

 • nesústredenosť

 • poruchy učenia

 • poruchy pamäti

 • impulzivita

 • netrpezlivosť

 • agresivita

 • poruchy správania

 • poruchy spánku

 • nočné pomočovanie

 • bolesti hlavy, migrény

 • predmenštruačný syndróm, klimakterické ťažkosti

 • duševné napätie

 • podráždenosť

 • stres

 • tréma

 • depresia

 • strach, úzkosť

 • emocionálna labilita

 • poruchy prijímania potravy - anorexia, bulímia

 • manažérsky syndróm

 • chronická únava

 • vyčerpanosť

 • závislosti

 • detská mozgová obrna

 • mentálna retardácia

 • aspergerov syndróm

 • autizmus

 • psychické poruchy

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mgr. Kvetoslava Bujnová Jurkovičova 900
908 73 Veľké Leváre

Mobil: +421 908 711 370