Popis metódy

Pomocou špeciálneho počítačového programu počas terapie je prostredníctvom elektród klientovi snímaná elektrická aktivita mozgu. Tieto hodnoty sú podrobne analyzované, zosilnené, triedené na frekvenčné pásma. Software ich prekladá do podoby videohry, ktorú klient ovláda svojom myšlienkovou aktivitou, bez klávesnice a bez myši. Spätnou väzbou je klient neustále informovaný o svojom aktuálnom stave a výkone mozgu. Terapeut nastavuje aktuálne ciele, ktoré má mozgová aktivita klienta dosahovať, v zmysle posilňovania a utlmovania aktivácie nervovej sústavy, podľa diagnózy, príznakov, ktoré klient potrebuje odstrániť alebo posilniť. Ak narastá aktivita mozgu v žiaducom pásme mozgových vĺn, klient je odmeňovaný, ak narastá aktivita v nežiaducom pásme, úspech v hre mizne.

 

Neurofeedback využíva technológiu, modernú elektroniku a počítačové spracovanie k premene vzorcov EEG (elektroencefalografickej krivky) na obrazy a zvuky, aby klient získal, či poslinil svoje vlastné schopnosti sebaregulácie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Mgr. Kvetoslava Bujnová Jurkovičova 900
908 73 Veľké Leváre

Mobil: +421 908 711 370