História a zaujímavosti neurofeedback terapie

Počiatky a prvé účinky EEG biofeedbacku (neurofeedback) uskutočnil v USA profesor Sterman z Lekárskej fakulty Kalifornskej univerzity v Los Angeles v roku 1962. Účinky EEG biofeedbacku objavil pri plnení úlohy, ktorou ho poverila NASA – americký Národný úrad pre letectvo a kozmonautiku. Mal zistiť, prečo niektorí kozmonauti mávali na obežnej dráhe halucinácie. Halucinácie spôsobovalo používané palivo – hydrazín. Svoje výskumy robil na laboratórnych mačkách a zistil, že skupina mačiek, ktorá pred tým z iných dôvodov absolvovala biofeedback tréningy, bola voči účinku hydrazínu odolná. Ukázalo sa, že rovnaká súvislosť sa potvrdila aj u ľudí. Neskôr sa jeho výskumy rozšírili aj na iné oblasti. Použil tréning EEG biofeedback u epileptickej pacientky, u ktorej sa znížil počet záchvatov, postupne záchvaty úplne vymizli. V oblasti liečby epilepsie touto metódou urobil významné výskumy, pozorovania a pokrok. Postupne sa biofeedback začal používať pri ďalších diagnózach, čím sa stala táto metóda mimoriadne účinná pri problémoch ľudí, súvisiacich s nervovou sústavou, s nevyváženosťou alebo s narušenosťou nervovej činnosti.

Profesor Sterman a spol. za 30 rokov výskumnej činnosti následne dokázali významnú redukciu až vymiznutie záchvatov u 80% skúmaných osôb s epilepsiou.

Psychológ Quirk aplikoval EEG biofeedback 2776 väzňom, pričom dosiahol zníženie recidívy z 80% na 20%. (biofeedback pomohol posilniť kortikálnu kontrolu a tak redukoval ich násilné správanie)

V roku 1969 skupina výskumníkov z odboru psychofyziológie vytvorila Spoločnosť pre výskum biofeedbacku.

Vplyvom biofeedbacku boli dokázané regeneračné schopnosti nervovej sústavy, pričom dochádza k znovuoživeniu paralyzovaných funkcií.

Výskumy preukázali a potvrdili schopnosť biofeedbacku oživiť ovládanie svalov po poranení miechy, či ochrnutí následkom chronickej neuromuskulárnej choroby.

V Českej republike sa systematicky rozvíja od roku 1996 v Klinicko-výskumnom laboratóriu EEG biofeedback 1. lekárskej fakulty UK v Prahe za podpory Grantovej agentúry Ministerstva zdravotníctva (PhDr. Tyl, PhDr. Tylová – získali špičkové vzdelanie v tomto odbore na klinike EEG Spectrum v Kalifornii u profesora Stermana).

Na Slovensku sa metódou EEG biofeedback zaoberajú odborníci od roku 1980, intenzívnejšie vzdelávanie terapeutov po roku 2000.

V súčasnosti je rozšírený po celom svete, v roku 2000 približne v 50 krajinách sveta.

Metóda EEG biofeedback sa vo svete používa okrem iného na dosahovanie a zlepšenie špičkových výkonov.

V USA sa využíva na psychickú i fyzickú prípravu pilotov, kozmonautov, špeciálnych policajných agentov, dispečerov, operátorov, bezpečnostných zložiek.

NASA – americký Národný úrad pre letectvo a kozmonautiku využíva biofeedback na zlepšenie pozornosti a koncentrácie pilotov a kozmonautov.

Vyhľadávanie

Kontakt

Mgr. Kvetoslava Bujnová Jurkovičova 900
908 73 Veľké Leváre

Mobil: +421 908 711 370