Výhody oxygenoterapie

 • zlepšuje:

      - fyzickú a psychickú kondíciu

      - výkonnosť srdca, mozgu, pamäte

      - imunitu a obranyschopnosť organizmu

      - energetický stav organizmu

      - odolnosť voči stresu a eliminovať jeho následkov

 • spomaľuje proces telesného a duševného starnutia

 • zbavuje vrások a celulitídy

 • zbavuje nadváhy

 • pôsobí uvoľnujúco a upokujujúco

 • odstraňuje príznaky psychických ochorení

 • odstraňuje ťažkosti s nesústredenosťou a poruchami učenia

 • vitualizuje sexualitu

 • pôsobí detoxikačne

Oxygenoterapia sa odporúča pri:

 • alergii a astme

 • psoriáze a iných kožných ochoreniach

 • bronchitíde

 • angíne pectoris

 • inschémii

 • chronickej hypoxie

 • ochoreniach srdca a obehového systému

 • syndróme chronickej únavy

 • psycho-somatických ochoreniach

 • psychických ochoreniach

 • alkoholizme a závislostiach

 • ochoreniach centrálnej nervovej sústavy

 • ochoreniach tráviacej sústavy

 • urologických ochoreniach

 • gynekologických ochoreniach

 • onkologických ochoreniach (aj ako prevencia)

 • ochoreniach pohybového aparátu

 • diabetických komplikáciách

 • zlepšení kondície pred operáciou, športovým výkonom

 • stavoch po operáciách, po prekonaní choroby

 • zmiernenií nežiaducich účinkoch farmakoterapie

 • nadváhe, obezite a iných poruchách látkovej výmeny

 • regenerácii svalstva a kĺbov

Oxygenoterapia sa neodporúča pri  - kontraindikácie:

 • pokročilá ateroskleróze

 • odlúpnutie sietnice

 • glaukom

 • hnisavá sinusitis

Vyhľadávanie

Kontakt

Mgr. Kvetoslava Bujnová Jurkovičova 900
908 73 Veľké Leváre

Mobil: +421 908 711 370